Valvokaa ja rukoilkaa, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne

 

Jeesus varoitti eksytyksistä, jotka ilmenevät viimeisinä aikoina. Keskipiste Jumalasta, Kaikkivaltiaasta Luojasta, siirtyy helposti ihmiseen, luotuun. Jeesuksen opetus viimeisistä ajoista ja paluunsa odotuksesta Luukkaan evankeliumin 21 luvussa on voimakasta. Siinä kehotetaan valvomaan ja rukoilemaan. Se päivä voi muuten yllättää kuin paula. Kuitenkin Jeesus aloittaa rohkaisulla:

Luuk. 21:28-36 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Ja hän puhui heille vertauksen: ”Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

Viikunapuu ja kaikki puut” tarkoittaa useissa selityksissä Israelia ja muita maita.  Israelin valtion synty 1948 on yksi ajan merkki. Israelin tilanteen seuraaminen ja ennen muuta rukous sen puolesta on tärkeää. Itse olen kuunnellut viime aikoina kiitollisena hyviä YouTubeja liittyen Israeliin, koska oma tietoni on kovin vähäistä. Näissä opetuksissa on yleensä ollut myös rukousta, johon on ollut helppo yhtyä.

Jumalan valtakunta on lähellä”, sanoi Jeesus. Emme voi paeta sitä uutta, mikä äkisti ja väistämättä tulee tapahtumaan ja kohtaamaan maan asukkaat. Tätä päivää kaikkien aikojen kristityt ovat odottaneet ja jouduttaneet viemällä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Emme tiedä hetkeä. Isämme taivaassa tietää. Jumala on luotettava, ikuisesti sama turva, vaikka maailma muuttuisi yhä oudommaksi, sekavammaksi ja kovemmaksi. Tiedämme, että Jumalan valtakunta on lähellä. Me odotamme Jeesusta ja katsomme jo nyt häneen sisäisin silmin. Meissä on Pyhä Henki, Jeesuksen Kristuksen Henki. Hän itse on meitä lähellä. 

Se aika koittaa, jolloin Jumalan valtakunta on täällä näkyvällä tavalla. Pakenemme sitä mikä hämärtää meiltä sanan lupaukset ja Jeesuksen paluun odotuksen. Saamme pysyä rauhallisina perusasioissa myös ajan illassa. Jeesuksen kehotus valvoa ja rukoilla muistuttaa meitä siitä, ettei uskossa ole kysymys jostain pinnallisesta tai muodollisesta asiasta. Kyse on siitä, että pysymme siinä mitä meille on lahjoitettuna Jeesuksessa Kristuksessa.

Ceta