Tässä ajassa ja tällä hetkellä tärkeää minulle

Olen miettinyt asioita, mitä koen tässä ajassa ja tällä hetkellä tärkeimmäksi elämässä? Näitä on ollut hyvä ajatella.
Ensimmäisenä mieleeni nousi iankaikkisen elämän lupaus, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden, yksin armosta. Siitä myös ylläoleva jaekortti.
Ja on myös tärkeää pysyä Kristuksessa, tärkeää on valvominen ja rukous. Hyvin tärkeää on myös pysyä totuudessa, pitäytyä Sanaan.

Kristuskallio kestää ja Jumalan sanan runsaat lupaukset antavat voimaa jaksaa tässä ajassamme. Eläminen lähellä Jeesusta, arjen keskellä, tuntuu itselleni tärkeältä tällä hetkellä, lepääminen armon käsivarsilla ja kasvaminen hänen tuntemisessaan ja armossa.
2. Pietarin kirje 3:18: … ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.
Lea